10-19 year old students  english  SlovenianNew format

Students can determine names of basic rocks, by observation and experiments only and help of application RockCheck.  (download pdf)

Študentje lahko določijo imena osnovnih kamnin samo z opazovanjem in poskusi ter s pomočjo aplikacije RockCheck. (prenesi pdf)