10-19 yrs English  Sloveniannew fomat 

    With mineral recognition key MineralCheck, students will be able to determine the name of most common minerals. (download pdf ) 
    Summary in SlovenianS ključem za prepoznavanje tipičnih mineralov MineralCheck, lahko učenci prepoznavajo najpogostejše minerale v šolski geološki zbirki (prenesi pdf)