10-19 yrs English Slovenian

    With mineral recognition key MineralCheck, students will be able to determine the name of most common minerals. Follow the instructions and experiments in MineralCheck, which will take you step by step to 	the correct answer. In doing so, use teaching aids to help you 	decide on the answer. (download pdf ) 

    Summary in SlovenianS ključem za prepoznavanje tipičnih mineralov MineralCheck, lahko učenci prepoznavajo najpogostejše minerale v šolski geološki zbirki. S sledenjem navodilom in poizkusom v učnem kompletu MineralCheck, bodo korak za korakom prišli bliže končnemu odgovoru in določili ime minerala. Pri opisovanju lastnosti minerala priporočamo uporabo učnih pripomočkov za laže odločanje. Ko učenec določi ime opazovanega minerala, spozna tudi uporabno vrednost minerala v sodobni družbi.(prenesi pdf)