10-19 yrs    With mineral recognition key MineralCheck, students will be able to determine the name of most common minerals. Follow the instructions and experiments in MineralCheck, which will take you step by step to the correct answer. In doing so, use teaching aids to help you decide on the answer. (download pdf ) 

    Summary in SlovenianS ključem za prepoznavanje tipičnih mineralov MineralCheck, lahko učenci prepoznavajo najpogostejše minerale v šolski geološki zbirki. S sledenjem navodilom in poizkusom v učnem kompletu MineralCheck, bodo korak za korakom prišli bliže končnemu odgovoru in določili ime minerala. Pri opisovanju lastnosti minerala priporočamo uporabo učnih pripomočkov za laže odločanje. Ko učenec določi ime opazovanega minerala, spozna tudi uporabno vrednost minerala v sodobni družbi.(prenesi pdf )


14-19 yrs

A simple card game, which can be used in a group of students, to show them the main uses of several critical raw materials. Groups of 3 to 5 students can be made, and they have to guess the uses of each one of the raw materials present in the cards. The group that completes all the uses of more raw materials win. (download pdf)bottone 10-19 yrs

The "Tool kit PLANT4RM" aims to show to students the technique of phytoremediation and phytomining of heavy metals rich soils by using plants which hyperaccumulate these metals in above-ground organs.  (download pdf)