A serious game that connects two already formed toolkits  (MinerlCheck and RockCheck) and summarises the knowledge gained through  the gamification.  Students can determine names of basic rocks, by observation and experiments with a game. (download pdf)

10-19 year old students

Students can determine names of basic rocks, by observation and experiments only and help of application RockCheck.  (download pdf)


    10-19 yrs    With mineral recognition key MineralCheck, students will be able to determine the name of most common minerals. Follow the instructions and experiments in MineralCheck, which will take you step by step to the correct answer. In doing so, use teaching aids to help you decide on the answer. (download pdf ) 

    Summary in SlovenianS ključem za prepoznavanje tipičnih mineralov MineralCheck, lahko učenci prepoznavajo najpogostejše minerale v šolski geološki zbirki. S sledenjem navodilom in poizkusom v učnem kompletu MineralCheck, bodo korak za korakom prišli bliže končnemu odgovoru in določili ime minerala. Pri opisovanju lastnosti minerala priporočamo uporabo učnih pripomočkov za laže odločanje. Ko učenec določi ime opazovanega minerala, spozna tudi uporabno vrednost minerala v sodobni družbi.(prenesi pdf )


14-19 yrs

A simple card game, which can be used in a group of students, to show them the main uses of several critical raw materials. Groups of 3 to 5 students can be made, and they have to guess the uses of each one of the raw materials present in the cards. The group that completes all the uses of more raw materials win. (download pdf)Short videos which could be shown during a geography or chemistry class.

  • Aluminium: from its extraction to its use in the manifacturing of smartphones (1:54 minutes)(download pdf).
  • Presentation of the Chuquicamata copper mine (3:35 minutes) (download pdf).